...¿A QUIÉN NO PODRÁS AMAR? SI SÓLO HAY UN HOMBRE,
SI SÓLO HAY UNA MUJER, SI SÓLO HAY UN MUNDO...
DANIEL MACÍAS.

viernes, 3 de enero de 2014

JOAN MARGARIT - MISTERIOSAMENTE FELIZJOAN MARGARIT


Hi ha boira i és de nit. Des de l’insomni veig
tota la fosca que m’està esperant
posada com una au damunt el que he perdut.
He obert la finestra. Es dissipa la boira.
No podria oblidar tot el que et dec:
l’últim sentit de la paraula amor.
Brutal de tan exacte, el cel de nit.


Hay niebla y es de noche. Desde el insomnio veo
toda la oscuridad que está esperándome
posada como un ave sobre lo que perdí.
He abierto la ventana. Se disipa la niebla.
No podría olvidar todo lo que te debo:
el último sentido de la palabra amor.
Brutal de tan exacto, el cielo de la noche.

                        *****


La tanca fa el jardí.
El ferro novellat
i les heures del mur.
Col-leccions de flors
sempre dient-me adéu
mogudes per la brisa.
La tanca fa el jardí.
No sortiu, us demano:
n’hi ha prou que se’n vagin
els ocells i la lluna.
I ella, que no ha tornat.
La tanca fa el jardí.
Comprenc que són els morts
els que donen sentit
a aquesta soledat.
I que quan surt el sol
cada dia dispara
una bala perduda.
La tanca fa el jardí.
No qualsevol: la tanca
que, protegint les roses,
em protegeix a mi.La cerca hace al jardín.
Los herrumbrosos hierros
y las hiedras del muro.
Colecciones de flores
que me dicen adiós
movidas por la brisa.
La cerca hace al jardín.
No salgáis, os lo pido:
basta con que se vayan
los pájaros, la luna.
Y ella, que no ha vuelto.
La cerca hace al jardín.
Comprendo que los muertos
son quiénes dan sentido
a esta soledad.
Y que cuando amanece
cada día dispara
una bala perdida.
La cerca hace al jardín.
No cualquiera: la cerca
que, al proteger las rosas
me ha protegido a mí.

            *****


RESTAURAR

L’abadia de pedra sota el sol
d’un migdia d’estiu.
Els visitants en grups respectuosos
exploren els espais enormes i perduts,
ara reconstruïts i ben il-luminats.
Però és un cadàver.
Només va haber-hi vida quan la fosca
lliscaba per les voltes cap als murs.
Monjos encaputxats ja convertits
en terra roja sota alguna vinya,
bastien unes altres estructures
dins de la seva ment, ho feien amb el luxe
d’una idea de Déu ja desapareguda.

Restaurar significa embalsamar
un cadàver de pedra amb nits d’agost,
estiuejants, concerts, pantalons blancs
i focus que il-luminen amb llum rasant els murs.
Sóc vell i no vull ser reconstruït.
Conec la meva fosca, les torxes i les brases:
no hi ha més claredat que la del propi foc.
Encaputxats, els monjos ho sabien.


RESTAURAR

La abadía de piedra se levanta
bajo el sol de un mediodía de verano.
Visitantes en grupos respetuosos
exploran los espacios enormes y perdidos,
reconstruidos y bien iluminados.
Pero es un cadáver. Aquí sólo hubo vida
cuando la oscuridad, desde las bóvedas,
se iba deslizando hacia los muros.
Monjes encapuchados convertidos
en tierra roja bajo algún viñedo,
alzaban otras estructuras
en su mente, lo hacían con el lujo
de una idea de Dios ya desaparecida.

Restaurar significa embalsamar
un cadáver de piedra con las noches de agosto,
veraneantes, pantalones blancos,
focos iluminando muros con luz rasante.
Soy viejo y no deseo que se me reconstruya.
Conozco bien mi oscuridad,
las brasas, las antorchas:
no hay otra claridad que la del propio fuego.
Monjes encapuchados lo sabían.


Joan Margarit
Misteriosamente feliz
Visor de poesía

No hay comentarios:

Publicar un comentario