...¿A QUIÉN NO PODRÁS AMAR? SI SÓLO HAY UN HOMBRE,
SI SÓLO HAY UNA MUJER, SI SÓLO HAY UN MUNDO...
DANIEL MACÍAS.

jueves, 15 de julio de 2010

BEGOÑA PAZ. POR LA NOCHE
NA NOITE 

Cansada de vixiar a máscara, a muller 
senta ao final do día fronte do espello. 
Unha a unha vai quitando as engurras, 
as liñas amargas que cercan a boca,  
eleva as pálpebras, limpa cun pano 
húmido as canas, levanta os peitos, 
sacude do corpo os quilos de máis.  

Logo deitase na cama, a chorar.  
Pregúntase por que non vai arrolala 
a súa nai. É tan nova, está tan espida 
e ten tanto, tanto frío. 
POR LA NOCHE 

Cansada de vigilar la máscara, la mujer 
se sienta al final del día frente al espejo. 
Una a una va quitando las arrugas, 
las líneas amargas que cercan la boca, 
eleva los párpados, limpia con un paño 
húmedo las canas, levanta los pechos, 
sacude del cuerpo los kilos de más. 

Luego se acuesta en la cama, a llorar. 
Se pregunta por qué no viene a acunarla 
su madre. Es tan joven, está tan desnuda 
y tiene tanto, tanto frío. 

---------------------------------
LISTA DE ESPERA 

Hoxe hai moita xente, di. 
Ás veces son tantos que temos 
que facer unha pequena selección. 
Repartimos os formularios, eles énchenos 
e logo pasámolos polo lector. 
O ordenador decide quen, como, cando.  
Meu compañeiro e mais eu 
xogamos a adiviñar os elixidos. 
O tremor é un indicio. Non sempre  
acertamos, claro. Tería que ver  
as caras dos que quedan atrás.  
A ansiedade nas súas miradas.  
As súas protestas sobre prazos, dereitos, 
 lugar na lista. É todo tan ridículo.  
Falta dignidade, sabe vostede?  
E un chisco de paciencia. 
A paciencia é indispensable 
para ingresar na nada. 

LISTA DE ESPERA 


Hoy hay mucha gente, dice. 
A veces son tantos que tenemos 
que hacer una pequeña selección.  
Repartimos los formularios,  ellos los cubren 
y luego los pasamos por el lector. 
El ordenador decide quien, como, cuando
Mi compañero y yo jugamos 
a adivinar los elegidos. 
El temblor es un indicio. No siempre 
acertamos, claro. Tendría que ver 
las caras de los que quedan atrás. 
La ansiedad en sus miradas.  
Sus protestas sobre plazos, derechos, 
lugar en la lista. Es todo tan  ridículo.  
Falta dignidad,  ¿sabe usted? 
Y un poco de paciencia.  
La paciencia es indispensable 
para ingresar en la nada. 

BEGOÑA PAZ. A MALA VIDA
EDICIONES LA BARAGAÑA. 2012


1 comentario: